Découvrir Padoue (Italy t. 11) (French Edition)

List of works about Baruch Spinoza
Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Découvrir Padoue (Italy t. 11) (French Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Découvrir Padoue (Italy t. 11) (French Edition) book. Happy reading Découvrir Padoue (Italy t. 11) (French Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Découvrir Padoue (Italy t. 11) (French Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Découvrir Padoue (Italy t. 11) (French Edition) Pocket Guide.

Sita est in medium riuerie eius a facie septemtrionali, ex qua legitur fuisse Symonem Cyrreneum qui Christi crucem in angariam portauita. A Stanimura ad castrum Lombardorum tendit riueria inter occasum et circium. Inde ad Candellorum ciuitatem in circium.

A Sathalia uero ad caput situm sub montem qui dicitur Clarum in africo, ante cuius caput a facie australi non longe in mari sunt insule Yscili- dones mi. A Stanimura ad Anthiocetham ciuitatem mi. Ad ciuitatem que dicitur Candelorum ante se a facie orientali habentem portum mi. Inde ad quoddam flumen. A flumine ad flumen Satalie et ipsam ciuitatem Satalie mi. Ad aliud portum mi. A capite Yscilidonum insularum extenditur riueria inter occasum et circium usque ad portum quod dicitur Crium per mi.

Ad Rodum insulam. A capite et insulis Yscilidonum ad Mirream ciuitatem, de qua beatus Nicholaus episcopus fuit, computantur ml. Sed prius iux- ta capud ml. A Mirrea uoluitur sinus in quo est ciuitas Cacabum habens in sinu ante se insulas et extra facientes ei portum bonum ml. Inde ad Portum Longum. Infra quibus ml.

A Portu Longo, in cuius ostio extra sunt insule. Hie mons nocturnis estibus fumidum exalat uapo- rem.

Et quoniam natura ibidem subestm ignea, Vulcano urbem proxi- mam Lieti dicauerunt, quam de uocabulo sui nominis Efestiam uo- canta. Ex prefata Patera urbe beatus Nicholaus horiundus fuit. Que etiam ciuitas respicit in septemtrione Yconium prefatum per ml. Habet quoque portum in sinu ante se a facie septemtrionali. Hec per transfretum pelagi respicit in austrum Alexandriam Egypti iam dictam per ml.

In exitu portus prefate Patere urbis sunt que di- cuntur. Vsque ad portum Pertichee habentem insulam ante se computantur ml. Inde sinus Macri uoluitur in fundo habens ciuitatem. In capite sinus est portus Marchiano, coram habens insulam. Inde uoluitur per angustum ingressum et latum fundum sinus Stinayhe iacens in aquilone.

Inde alius sinus paruus et inde portus Fiescp habens insulam. Inde alius sinus ml. A qua incipiuntur insule Ciclades, quorum. Sunt autetn omnes numero. A Rodos insula ad Crium quod prediximus ml. Iuxta Ango deforis in meridie est insula Nizari, a septemtrione Ciphalo A prefatis insulis Simiarum ad insulam Barba Nicholae iacen- tem iuxta riueriam ml. A Crio rediit riueria inter septemtrionem et circium usque ad exitum sinus Melanitorum, contra quem iuxta riueriam est insula Sciame habens a Crio ml.

A Sciame insula ad insulam Scium ml. Ad insulam Tenidos in ostio Abidi ml. Que insula est nouissi- ma a septemtrione insularum Cicladarum. Ad Mitellinam mi. Inde uoluitur portus Spartim et sinus Hereticorum quod in oriente extenditur ml. A capite sinus Hereticorum ad introitum sinus Melamitorum predicti computantur ml. Sinus uero in longum extenditur ml. Foris uero ab hac insula in occasu iuxta earn quasi ml.

Inde circio ml. Ab exitu sinus prefati Melamitorum usque ad uicum quod dicitur Fiella extenditur riueria in aquilone mi. Inde inter aquilonem et septemtrionem usque ad sinum Ephesi ciuitatis, de qua clarissime, quam Amazones construxerunt, in Apocalipsin et passione sancti Iohannis Euangeliste, in quo requieuisse legiturh, mi.

Cui in oriente non longe infra terram multum iacent ciuitas Tiathira, que est in Lidia, a Lidio rege fratre Tyrreni appettata0, et Philadelphia, atque in aquilone ciuitas Sardis, de quibus item in Apocalipsin legiturd. A ciuitate enim Effesiana memorata per riueriam in septem- trione ad uillam que dicitur Castori, mi. Inde ad caput Caldanum. Inde ad caput sinus Ozanti. Inde ad portum Sar A capite ad locum ubi dicitur Stellarum tendit riueria in aquilone et inde usque ad sinum Smyrne ciuitatis, de qua in Apocalip-. Habet quoque a facie eius circiali in ipsa insula deprope insulam Psara.

A capite predicto quod est Scium ad insulam Stellarum computatur ml. Inde ad sinum Smirneorum et ciuitatem Smirnam iam dictam. Inde ad sinum Lee mi. In latere cuius ab austro in faciem septentrionalem est Fogi ciuitas, habens ante se insulas pa- ruas. A Fogi in fretti sinus usque ad caput eius aliud ubi dicitur. Ipse uero sinus extenditur in oriente mi. Ab Stingano qui habet in circio ml. In hac riueria iuxta earn sunt insule duo facientes por- tum a terra.

In ostio sinus Indonnite, quod habet in fundo eius ciuita- tem, iacet non multum longe insula quam prediximus Mitellinam habentem ciuitatem in facie orientali a capite septemtrionali, por- tus uero a facie capitis australis et a capite septemtrionali in fa- ciem circii, de qua insula in Actibus apostolorum legiturb. Hec riueria prouincie Asie minoris, que a Thelmeso Lisie incipit, unde etiam Carphatius auspicatur sinus. Earn ab oriente Licia in- cludit et Frigia. A ciuitate Indonnite ad caput Sancte Marie in fine sinus eius ml.

Ipsum uero caput insule ab ostio cari- sii Abidus mi. A capite uero Sancte Marie extenditur riueria in septemtrione usque ad capud quod dicitur Greca contra ostium Abidi, in quo capite uoluitur sinus Cardie quod dicitur Macedonicus sinus, per ml. A Greca extenditur sinus Cardie in [a]quilone mi. Alius uero latus sinus extenditur in occa- sum [usjque ad Eina mi. Quam Einam respicit caput Greca in septemtrione mi. A capite uero Sancte Marie ad ostium Abidi mi. Sed prius longe ab ostio ml. A ciuitate Abidi ad ciuitatem Paris ml. Vsque hue carisius an- gustatur.

Inde uoluitur sinus Spiga, unde dilatatur et alius item sinus iux-. A quibus usque in Constantinopolim iam dictam sunt mi.

Plan du site

A sinu Schisici uoluitur alius sinus maior Lupate habens in la-. Per ipsum uero sinum ab euro iuxta insulam fluit flumen super quem ab affrico non longe a sinu sita est ciuitas Lupate, contra quam in austro mi. Contra sinum Lupaie in septemtrione dilatatur ibi cari- sius iste Abidi ml. A sinu Lupate uoluitur alius sinus minor et profundior in oriente quod dicitur sinus Schii, habens in fundo ciuitatem que dicitur Schio. Inde in oriente per ml. In ostio cuius sinus sunt insule Pao- nare ex latere septemtrionali in sinu iuxta caput eius.

In quo capite in faciem septentrionalem sita est ciuitas ilia Calcedonia cynodalis, contra quam in occasu ex alio latere carisii ex Macedonia longe ml. A Calcedonia inter aquilonem et septemtrionem per angustum mare extenditur adhuc carisius prefatus Abidi ml. In qua Bithinia ubi Anibal exitus, Frigia a filio Europe d que et unde dicitur in Abidu quedam pars littoris illius Darda- num, in qua est prefata Troia constructae.

Inde iuxta predictam Costantinopolim per iam dictum carisium Abidi mittuntur, donee sicut dictum est eas mare hoc quod. A plaga septemtrionali a. Hinc pars Europe incipit. Terminatur in Yspania occidentalius occeano, maxime ubi apud Gades insulas Herculis columne uisuntur0, quod initio pre- notauimus. Europa ab Europe rege uel ab Europa filia Agenoris est. Ab Ostano prefato, unde paludes per fretum Bosforum iam dictum iacentem ipsi Ostano in aquilone per mi.

Inde Meotide paludes eo modo quo ab Ostano Euxini Ponti riueria circumdatur de littore earum septemtrionali, Thanay fluuio fluente in austro Bosforum per mi. A Bosforum ex riueria eius occidentali riueria Euxini Ponti in occasu flectitur usque ad ostia fluminis Danubii mi.

Que ostia quinque contine n t de riueria mi. Quorum proxi- miorum ostium distat ab Ostanum mi. Ab Ostano, cui iacet foras longe per ml. Inde ad caput quod dicitur Cithero Inde ad ciuitatem Tribisondam, quam continet prouincia Ana- ghie, mi. Inde ad Matricam ciuitatem ubi fretus Bosforus mittit mi. Hec riueria continet Colchos quos Ouidius meminite, et is-. A Bosforo Meotide paludes in oriente mi. Dilatantur uero a Bosforo ad ostia Thanay ab austro in septemtrione mi.

Hee paludes in aquilone habent Comanos idem quod et Adamazones, ab occasu Albanos idem Russos. Inde ad portum quoddam ml. Inde usque ad ostia fluminis Danubii, quem ab occasu in oriente montes Ab ultimo uero ostio proximiore uidelicet ab Ostano usque ad ciuitatem Costanciam ml. Ad ciuitatem Mimsembro ml. Inde uoluitur sinus usque ad Ostano, habens ml. In eodem modo redit riueria per carisium Abidi anguste usque ad predictam ciuitatem Costantinopolim ml. Costantinopolim que prius Bizantium dicebatur, prius Ly- gusb, sita, ut diximus, ex isto latere Abidi et Elesponti maris in prouincia Tracia, habet duas facies suas in Carisio Abidi Helesponti maris, unam in austrum, alteram inter septemtrionem et circium, facientem portum, tercia m uero a terra in faciem occidentalem.

A facie eius septemtrionali, amplius quam ipsa facies eius, sinus ex- tenditur quasi ml.

Dilatatur autem quasi quartam partem ml. Contra quam in ostio huius sinus fuit Galathas ante punctam que facies eius iam dictas iacentes in mare iungit. De qua Galatha in epistolis Pauli legitur. A Costantinopolim ex alia parte Tracie et Macedonie, a Mace- done rege dicta0, redeundo riueria in affrico ad ostium Abidi ubi diximus caput Greca usque ad punctam sinus Nature, computantur ml.

Inde uoluitur sinus Nature per ml. A sinu Nature ad Eracleam ciuitatem. Inde ad ciuitatem Rodesto. Qui montes extenduntur in antea in. A montibus Gani procedit riueria usque contra caput Paris, ubi mare angustatur ml. In capite sinus est Maditum quem iterum prediximus. Inde ad Greca ml. A Greca in aquilone sinus Cardie uoluitur quod scribitur Mace- donicus sinus ex Macedonia prouintia sic dictus, unde Alexander.

Quod prefatus sinus et extendi-. Sinus uero iste habet in ostio a Greca, scilicet prope cuius sinus introitum est insula que dicitur Embro, usque ad Heynam uillam ml. A Brachiali ad portum Oxaro ex latere sinus circiali ml. A Maronia per suum sinum usque ad capud sinus in cuius latere est alia uilla que dicitur Asprosa, habens stagnum iuxta se, computantur ml. A Christopoli ad Ephteropolim iterum per sinum computantur ml. Super quibus in septemtrione infra terram sita est ciuitas Philippa ad quam apostolus per epistolam suam loquitur.

Inde usque ad caput sinus ml. Inde in circium uoluitur alius sinus usque ad portum Togno et ad portum Gufo, quod deprope ei extat ex alio latere alterfi] sinus quod uoluitur usque ad portum Canistro. Inde inter circium et septemtrionem usque ad portum Scapsi ml. Inde extenditur latus sinus occidentale in austro usque ad caput Sancti Georgii ml. Super caput Sancti Georgii iuxta ipsum iacet insula Sciacco, cui iacet in eurum non longe insula Scopulo habens portum ab affrico, cui in oriente insule Stilingo et Dromulus ad latus eius. Que due insule faciunt portum bonum, quarum fretus iacet ab aquilone et affrico.

Contra quas in austro est insula Scandula mi. Cui etiam S chiro in oriente iacet Mitellina insula mi. A Dromulo et Stilingo predictis iterum in oriente est insula Li- mini Paradisus habens portum a facie aquilonis et affrici. Cui iacet in aquilone insula Arsula. A Limini Paradiso in oriente Agira insula, cui infra orientem Agios Piperi, cui in aquilone Limini planum, cui in oriente iacet Tenidos quam superius memorauimus iacentem ante situs Trogie longe, ab ostio Abidi mi.

Ad latus cuius a facie septemtrionali sunt alie insule. Et in transfretu istud mare ab ostio Abidi usque ad caput sancti Georgii quem prediximus dilatatur in occidente per mi. Quod caput est in ostio sinus Almiro et Dimitriate ciuitatum. Sinus Almiro ciuitatis uoluitur in septemtrione, et in occasu re- diens latus per mi. A capite Sancti Georgii habente infra ostio sinus portum usque ad ciuitatem Dimiatriate mi. Inde ad ciuitatem Almiro mi.

Inde ad ostium sunt portus Ab insula Crucicula uoluitur alius sinus quod est Bondinissi in occasu circio per ml. Inde ad aliud bis portum ml. Inde ad ciuitatem Bondinissum que est ex alio latere sinus. Contra fundum cuius inter septemtrionem et circium longe per ml. Ciuitati uero Bondinisso in affrico per mi. Hanc dum illuc Cathmus filius Agenoris ueniens. De hoc dicuntur Thebani, de alia Egypti Thebea. Cui Thebe in austro per mi. Corinthus ciuitas, ad quam apostolus per epistolam loquitur, a Corintho filio Orestis dic-.

A Bundinissi capite habente super se insulam Vnde in occasu declinatur riueria per mi. In ostio huius sinus Bondinissi et super riueriam usque ad sinum Statue deprope per mi. Quod caput distat a capite Columne mi. Hec extenditur per mi. Infra uero ipsum caput a parte Crucicule. Habet insula Nigripo eiusdem no- minis ciuitatem a facie occidentali in medium eius, ubi mare angus- tatur contra riueria m que percurrit ad sinum Statue per quartam miliarii, et percurrit sua riueria in austro et in oriente per littora Ca-.

Quod caput habet in euro portum per ml. Quod caput habet inter eurum et austrum foras in medium ostii sinus insulam Albulam et in meridie Sideram insulam per ml. Albula uero in oriente habet insulam Ceam ml. Reddeamus ad caput Columne predictum, unde extenditur riueria faciens sinum Corinthii in occasu per ml. Hie sinus diuidit prouinciam Macedonian! A facie uero aliafm] eius in faciem euri continet a capite Neapoli sinus prescripti usque ad caput Malee Maittapane numero ml. A capite Columpne predicto ad insulam Colluri, quod est iuxta riueriam in sinu, computantur ml.

Inde ad insulam Eghinam que longe est a fundo sinus per ml. Inde redit riueria in oriente per ml. A capite uero uoluitur sinus Neapoli habentis hinc inde portus et insulas ante se usque ad Maluasciam arcem suam in cor maris, fere a mari circumdatam, per ml. Inde ad portum Sancti Pauli ml. Inde ad arcem et ciuitatem Maluasciam ml. A Maluascia ad caput Malee Sancti Angeli inter eurum et austrum ml.

Quibus tribus in austro per ml. Cui in aquilone per ml. Christiana, cui in affrico per ml. Christiane uero prefate iacet in euro per ml. Que Stindia longe est a ciuitate Candide insule Crete, que ciuitas sita est in medium eius a facie septemtrionali, per ml. Habet etiam portum bonum ab austro contra Candidam, et ab oriente due insule Dionisia, que Latine dicuntur Duo Mamille, et a septemtrione iuxta se quasdam alias pa-. A Nixea in oriente per ml. Mergo insula, cui iacet in aquilone per ml. Pathmos insula quam iam prediximus, de qua uidelicet in Apocalipsin legitur, et in oriente Calimus et Leria per ml.

Ad latus cuius in austro Cynere insule atque in austro. Abbacus : Hon. Cui in eodem austro caput Salmonis insule Crete iacet per ml. Prescriptfurje uero Nixee insule iacet in aquilone per ml. Inter istas insulas est in Egeo mari Samo insula, a Santo ciuitate dieta. De hoc fuit Sybitta et Pictagoras. A capite Malee Sancti Angeli prescripto usque ad caput Malee Mattapane uoluitur sinus Cremonee habens a capite ad caput mi. In cuius sinus introitu ab aquilone est prope riueria m sinus insula Cernii. In fundo cuius sinus sunt insule alie facientes ibi portum. Inde in austro sinus perficitur usque ad caput habens portum nomine Super hunc sinum uero longe ab isto capite Malee Mattapane mi.

Huic uero Cedrio iacet inter eurum et austrum insula Sichillo, quam supradiximus, per mi. De Malea uero Mattapane reuertitur facies alia riuerie eius, quam in facie affrici habet ab euro in circium usque ad caput introitus sinus Corinthii occidentis per ml. A Malea Mattapane ad portum Maine mi. Inde uoluitur sinus Colosensen, computantur mi.

Inde uoluitur sinus Motonis usque ad ciuitatem ipsam Moto- nem ml. In fundo sinus ex ipso latere est insula pania. Super ciuitatem in ostio sinus, inde ad caput Galli foras iacent insule A Motoni ad portum Vinci quod est sinus, ante se habens insulam, mi. Inde ad punctam super quam est insula Proti mi. Ab insula Proti extenditur riueria usque ad Pontinco, ubi est caput sinus Archarie, per ml. In sinu iuxta caput circialem habet portum et insulas duas. Caput uero orientale eius habet in septemtrione caput occidentale sinus prefati Archarie. Iuxta quod est sita Patras ciuitas in qua sanctus Andreas apostolus crucifixus fuit.

Inde ad caput ut prediximus introitus sinus Corinthii, qui in. Sinus uero habet in ostio a capite. A Nepanto extenditur riueria sinus adhuc in occasu per mi. A capite ex africo Leocate deprope extenditur insula Cinfalonia per ml. Que Cinfalonia distat a Brundicio, de quo dicturi sumus, riuerie Appulie, ml. A capite uero orientali in faciem euri, in freto quod est inter se et Iaciantum, habet scopulos iuxta terrain; habet etiam a latere suo aquilonari in faciem sinus Corinthii iuxta se in suo ordine iacentem insulam que dicitur Villa de Comparali.

A Saluatorio, quod elongatur a Motonis ciuitate supra dicta ml. A Saluatorio ad sinum Arte ml. A sinu Arte ad ciuitatem Gurfo ml. Super hanc riueriam foras ml. A ciuitate Gurfo ad portum Gomitisso ml. Inde ad flumen Calama ml. Inde ad portum Spiti ml. A capite ostii huius portus non longe ab eo extenditur insula Gurfo in eurum fere usque contra ciuitatem prefatam Gurfo per ml. A quo capite distat ab ipsa ciuitate fere in septemtrione ml. A portu Spiti idem quod et ab insula Gurfo usque ad portum Pa- lormum ml. A Palormo ad Cimarram ml. Contra quam foras ml.

A Cimarra ad prefatam insulam Suosinam ml. A puncta prefata, ante quam est insula Suesina, extenditur riue- ria in circium usque ad Durathum ciuitatem ml. Hec respicit Brundicium ciuitatem Apulie inter aff r icum et occasum in trans- fretu pelagi Adriatici sinus, quod dicitur Adriaticum mare, per ml. A Duratho qui est in capite sinus cuiusdam habens faciem in.

Types de trains en Italie

A flumine uero extenditur riueria in circio, item sinus Dolcegne et usque ad portum Budue, habens a Duratho ad Bu- duam ml. Item in circium a portu Budue percurrit riueria Dalma- tie Adriatici sinus usque ad sinum Luburnicum, quem uulgariter uocamus sinum Carnali, ml. A Budua ad ciuitatem Arago- sam ml. Inde ad Vallem de Stagno ml. Inde ad insulam Ar- changeli ml. Inde ad ciuitatem Giadram ml. Inde ad sinum Carnarii ml. A Duratho ad flumen prefatum, ut diximus, ml. A flumine ad Dolcegnam ml.

Inde ad Buduam predictam Ad portum Crasti. Ad Cathari ciuitatem ml. Cui sinus extenditur in oriente ml. Ad Aragosam ciuitatem ueteram. Ad nouam ciuitatem Aragosam. Longe a capite Aragose mi. Super caput Valle de Stagno iacet insula Corciola habens in longitudine ml. A capite uero circiali in occasu deprope sunt due insule que in circio ab euro in or- dine Aguste extenduntur.

Cui Anguste in occasu per mi. A capite Val de Stagni iam dicto uoluitur sinus usque ad ciuita- tem Spalladum per mi. Infra quorum sunt flumen Maretrem et castrum Almes et aliud flumen prope Spalladum mi. Infra pre- fatum sinum extenduntur due insule uno ordine iuxta riueriam sinus, ab euro in circio una, altera uero foras in occasu duas paruas et duas ad latus eius quasi in media facie eius.

Ab africo mediam uero Corciola insula predicta coperit deforis. A Spallado ciuitate ad sinum Salone ciuitatis habentem flumen, et inde ciuitatem ipsam Salonam, computantur mi. A Salona ad insulam Tragor que habitatur, sitam iuxta riueriam, computantur mi. Foras cuius deprope iacet insula Bua, foras cuius item eo ordine quo et riueria iacet, ad latus eius insula Solta que extenditur usque super Spalladum per mi.

Foras cuius in africo infra caput circiale eius per mi. Ad latus cuius in africo insula que dicitur Bunsi, cui iacet in circio longe ml. Cuius in eodem circio per mi. Ab insula Tragor quam prediximus ad insulam Sancti Archange- li, que item habitatur, sitam iuxta riueriam prope locum riuerie ubi dicitur Fica, computantur mi. In riueria uero a Tragor ad Fica mi. Prefata uero insula Sancti Angeli habet a circio iuxta se insulam paruam et alia m ab euro in riueria, in austro longe in transfretu per ml.

A Spica predicto quod est portus habens in faciem circii in ostio sinus duas insulas paruas, quod sinus extenditur mi. Inde ad portum alium mi.

In quorum medio iuxta riueriam iacet quedam insula, cui non longe foras in africo alia insula, cui in euro in medium freti insule Sancti Archangeli alia pania. A Capocest ad sinum Scibinich mi. Quod sinus extenditur in aquilone, in angusto ostio habens non longe ab ostio in latere euri In[de fundum uero ab oriente egreditur flumen.

Habet quoque insulas duas ante ostium hinc inde iuxta riueriam, et duas alias deprope paruas in. Ante uero sinum sunt insule due in ostio foras, ante quas iacet insula Virgada inter africum et occasum, que habet longe Scibinich ml. Foras item cuius iacet insula Semerici.

Habet a capite euri et aliarti paruam, cui in oriente iacet Scibinich sinus et in. Ad ciuitatem Belgradum mi. A Belgradu ad ciuitatem Giadram ml. Inde uoluitur sinus None in oriente parum, et reclinatur in austro currens angustum fere usque supra Belgradum predictum per. Hec riueria ab exitu sinus None extenditur in septemtrionem et circium usque ad quendam sinum quod est portus, habens insulam. Inde ad uillam que dicitur Segna in fundo sinus eius ml. Inter portum et Segnam iuxta riueriam due insule, et foras contra portum in occasu et foras insulam Arbam due deprope iacentes una ab altera ab oriente in occasu.

A Segna iterum in eadem plaga extenditur. Inde uoluitur sinus Carnali habens fundum in aquilone, rediens in africo et austro, habens in ostio mi.

Padua Prato della Valle, wifi and free parking

Ante ciuitatem iam dictam Giadram prope riueriam, incipiens a Belgradu prefato extenditur quedam insula fere usque super capud None ultra Giadram, foras cuius due alie a circio in euro que di- cuntur Templi, de Giadra usque super sinum None prescripte. Iuxta uero illas est insula que dicitur Portus Sancti Laurentii in eadem linea, que habet in oriente insulam Arbam quam iam prediximus et in austro ad latus eius aliam insulam sub se super unam Templi Giadram cir- cialem.

Super aliam uero ab euro iuxta latus eius orientale due parue. Sub insulam Sancti Laurentii ab occasu due parue, et a circio iterum iacentes ab oriente in occasu due alie sunt quibus iterum in occasu deprope alie iacentes ab euro in circio. Ab insula Porti Sancti Laurentii ad Giadram in euro ml. Ad Siluam insulam in circio ml. Inde ad Nehume insule que due sunt facientes portum in eadem plaga, ml.

Que Nehume dista n t in africo a Vegla prefata ml. Inde ad insulam Veglam sitam in riueria iuxta caput sinus Segne circiali ml. De medio qua- rum fretu incipit insula Chersi et extenditur usque in medium os- tium sinus Carnari proprius super caput eius occidentale. In medium eius facies occidentalis iuxta se insula una iacet, foras cuius alia nomine Nea que in circio distai a Neume predicto ml.

Cui San sau Sauo distat inter orientem et eurum ciuitas Giadra memorata per mi. Hic distat a Promontorii capite prescripto mi. A capite occidentali sinus Carnarii, quod est sinus Liburni- cus, redit riueria inter occasum et africum per mi. Non longe a capite predicto est portus Sancti Laurencii ubi est uilla Laurana.

Ad Medeline mi. A Medeline ad Promontorium ml. Inter septemtrionem et aquilonem a Promontorio usque ad introitum sinus Adriatici fundi, qui dicitur sinus de Decem Octo, ex- tenditur riueria ml. Ad portum Verudam. Inde ad Polam. A Pola ad Riugno. In fundo sinus est ciuitas Riugno et insu- la in ostio sinus. Ad Ciuitatem Nouam. Ad Piran. Inde unde incipit sinus Decem Octo dilatare in aquilone ad caput Ystrie miliaria.

A capite Ystrie uoluitur sinus de Decem Octo, habens super exitum fundi ab occasu infra terram in septemtrione mi. Habet a capite Ystrie per circuitum sinus usque ad ciuitatem. Hec sita est in littore. A Gradu usque ad Carbolim mi. Inde ad Venesiam. Supra quam infra terram sunt montes Clarentani, atque Pro-.

vers 1240 - vers 1311

Découvrir Padoue (Italy t. 11) (French Edition) eBook: Tommaso Formenton, Giuliano Ghiraldini, Archivio Medoacus: dynipalo.tk: Kindle Store. Similar books to Découvrir Padoue (Italy t. 11) (French Edition); Due to its large file size, this book may take longer to download.

Venetia : Hon. A Venesia ad Elogiam ciuitatem ml. Ad primam faucem fluminis Paui ml. Ad secundam faucem eius ml. Ad terciam ml. Inde ad Rauennam quam prediximus ml. A Rauenna iterum extenditur riueria rediens in eurum etiam ante per ml. Ab Ancona ad Pescara ml. Ad Termuli. Ad montem Garganum ml. A Rauenna ad ciuitatem Rimini et flumen eius ml. Ad Anconam. Inde ad Ciuitatem Nouam. Inde ad montem ml. Ex hac uero parte montis ad radicem eius est ciuitas Bestra habens portum a circio, fere hinc inde a mare ciuitas ipsa precisa longe a capite montis ml.

A capite uero montis Gargani uoluitur et reclinatur riueria in affrico usque ad Sipontinam ciuitatem per ml. Inde percurrit riueria usque ad Otrenta extra eurum uersus austrum, que Apulia. Gabios : Sol. Habet a Sipontina ciuitate ad Barlettam ciuitatem ml. Ad Trani. Resta tuttavia da decifrare il finale di Una vita , che si pone in contrasto con il pensiero del filosofo tedesco. Qualche tempo di due umani e un demone , per poi giungere a Profonda notte e infine al romanzo del Fuori tempo. Ce hackathon est fait pour vous! Durant les trois jours de formation les participants auront un panorama de la bibliographie, des instruments et des pratiques ainsi que des conseils pour poursuivre leur formation scientifique.

Continuer la lecture de Save the date! Olivier Gay a trente-cinq ans. Alessia Gazzola. Elizabeth George. Tess Gerritsen. Eric Giacometti. Anton Gill. Elle est l'un des auteurs policiers espagnols les plus lus dans le monde. Francisco Gonzalez Ledesma. Jason Goodwin.

Jason Goodwin vit dans le Sussex avec sa femme et ses quatre enfants. Batya Gour. C Grace. Sue Grafton. Dashiell Hammett. Joseph Hansel. Charles Haquet. Paul Harding. Indrek Hargla. Donald Harstad. John Harvey. Susan Hill. Tony Hillerman. Il est l'auteur de nombreux romans policiers ethnologiques et d'essais. Paul Hornet. Graham Hurley. Michael Innes. Claude Izner. Jean-Claude Izzo.

Assouline | Books & Gifts – ASSOULINE

Christian Jacq. Les ouvrages de Christian Jacq sont aujourd'hui traduits dans plus de trente langues. Bill James. Andrea H. Matti Yrjana Joensuu. Craig Johnson.

Vous êtes ici

Mons Kallentoft. Stuart M. Jonathan Kellerman. Harry Kemelman. Lars Kepler. Philip Kerr. David S. Volker Kutscher. Il est germaniste et historien. Joe R. Alexis Lecaye. Dennis Lehane. Pierre Lemaitre. Donna Leon. Giulio Leoni. Il est membre d'une association de magiciens et d'illusionnistes. Jeff Lindsay. Carlo Lucarelli. Malcolm Mackay. Il est mort en Ernesto Mallo.

Shane Maloney. Henning Mankell. Liza Marklund. Peter May. Il habite dans le Sud de la France le Lot. Alexander McCall Smith. Craig McDonald. Cody McFadyen. Elmer Mendoza. Bernard Minier. Miyuki Miyabe. Boyd Morrison. Boyd Morrison est un auteur de techno-thriller. Walter Mosley. Jo Nesbo. Hakan Nesser. Nele Neuhaus. Olivier Norek.